Skip to content


Lerfe grasse au su 

e
i euggi di surdatti chen arraggë
cu’a scciûmma a a
bucca cacciuéi de bæ
a scurrï a gente cumme
selvaggin-a
finch’u sangue sarvaegu nu gh’à smurtau a qué

e doppu u feru in gua i feri d’ä prixún
e ‘nte
ferie a semensa velenusa d’ä depurtaziún
perché
de nostru da a cianûa a u meü
nu peua ciû cresce
aerbu ni spica ni figgeü
ciao mæ ‘nin l’ereditæ

l’è ascusa
‘nte sta çittæ
ch’a brûxa
ch’a brûxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de
feugu
pe a teu morte piccin-a

Ciao Vale…

Posted in Pizi Wenxue.